Ochrana subdodávateľov

Vážení priatelia,

Chcel by som Vás privítať na svojej web stránke pomocou ktorej by som chcel ešte viac ako doteraz komunikovať s ľuďmi, ktorí majú problémy ohľadom nezaplatenia svojich faktúr v obchodnom styku. Do Národnej rady som už opakovane ako poslanec predložil návrh Zákona o ochrane subdodávateľov, ktorý rieši problémy zlej finančnej disciplíny a arogancie veľkých spoločnosti voči živnostníkom a malým firmám ako ich subdodávateľov.

Chcem vás preto vyzvať, ak máte osobné skúsenosti s prejavom arogancie veľkých spoločnosti a neplnenia finančných záväzkov voči vám, podeľte sa o nich s nami na tomto portáli. Som presvedčený, že aj takáto komunikácia mi pomôže presadiť spomínaný návrh zákona a eliminovať takéto praktiky neplatenia, ktoré majú často až likvidačné dopady na malých podnikateľov a živnostníkov.  Tí z vás, ktorí majú odvahu sa aj identifikovať a uviesť informácie spojené s finančnou pohľadávkou voči konkrétnej spoločnosti, môžu to urobiť pomocou cestou vypísania registračného formulára, ktorý nájdete nižšie.

S úctou
Ján Hudacký
Poslanec NR SR

Návrh zákona o ochrane subdodávateľov (na stiahnutie)

Elektronický formulár: Nezaplatili mi faktúru

Meno a priezvisko*:
Názov mojej firmy (subdodávateľa)*:
Názov firmy dlžníka (dodávateľa)*:
Názov verejnej zákazky*:
Celková dlžná suma*:
Celková doba omeškania platby*:
E-mailový kontakt*:
Telefonický kontakt*:
Krátky popis môjho prípadu*:
Súhlasím so zverejnením*:  áno nie
captcha

V zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním týchto údajov uvedených v elektronickom formulári.Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia.

Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 2 rokov, ktorý je možné kedykoľvek písomne odvolať do lehoty 30 dní.

* – povinný údaj