Na slovíčko

RODINNÉ PODNIKANIE - istoty vo vlastných rukáchMY-PR-članok-Hudacky-1

Viete, čo majú spoločné firmy Baťa, Swarovski alebo Ford? Všetky sú úspešné rodinné firmy, ktoré dávajú prácu stovkám tisícom zamestnancov. Aj na Slovensku je približne 70 percent firiem rodinného typu a tvoria až polovicu všetkých pracovných miest. No rodinné podniky to na Slovensku nemajú na ružiach ustlané.

Svoje o tom vie aj poslanec a predseda hospodárskeho výboru NR SR Ján Hudacký, ktorý sa s rodinnými podnikateľmi pravidelne stretáva už niekoľko rokov. „Navštívil som nedávno niekoľko firiem rodinného typu na východnom Slovensku a mnohí považujú uplynulý rok 2015 za jeden z najhorších v histórii podnikania. Vysoké dane, odvody a veľká byrokracia ich odrádza zamestnávať a ďalej rozvíjať svoje živnosti či malé podniky. Vážnym problémom je aj naďalej vymožiteľnosť práva, čo je živnou pôdou pre neplatenie faktúr predovšetkým veľkými spoločnosťami,“ hovorí Ján Hudacký, podpredseda KDH pre hospodárstvo a podnikanie a bývalý riaditeľ podnikateľského centra RPIC Prešov.

Čestní podnikatelia

O rodinných firmách pritom vo všeobecnosti platí, že ich prístup k podnikaniu z pohľadu etiky a morálky je veľmi seriózny. Do podnikania vkladajú totiž aj meno a kredit svojej rodiny. Navyše, ak sa rodina rozhodne podnikať, býva to práve v lokalite, kde aj býva. „Mnohé rodiny, hlavne na východe Slovenska, sa rozpadávajú len preto, že ich živitelia odchádzajú za prácou do zahraničia. V podnikaní rodiny vidím spôsob, ako podporiť rodinné väzby. Aj preto som pripravil návrh zákona o rodinnom podnikaní. Žiaľ, poslanci vládnej strany SMER tento návrh nepodporili,” vysvetľuje Ján Hudacký.

Rodinné podnikanie je jednou z najstarších foriem ekonomickej aktivity v rodinách. Tento spôsob obživy bol ale počas bývalého režimu na dlhé roky prerušený: „V minulosti bolo prirodzené, že rodiny na vidieku mali svoje hospodárstvo alebo sa živili remeslom. V mestách to bolo zas viac o obchode, službách alebo malých továrničkách,” približuje situáciu Hudacký.

Podnikatelia z východu rozprávajú svoje príbehy

„Robím 10 až 12 hodín denne a mám šesť detí,” hovorí Ľuboslav Vasiľ, podnikateľ z Michaloviec, „Zapojil som ich do chodu firmy aj preto, aby sa nám rodina neroztratila po svete.” Pán Vasiľ sám seba nazýva horlivým platcom daní, no na vlastnej koži už zažil nevraživosť úradov. Keď mu ochorela účtovníčka, daňový úrad neuznal jeho žiadosť o odklad a dostal pokutu.

Prešovskí rodinní podnikatelia sa zas zhodujú, že posledný rok bol od politických zmien v roku 1989 pre podnikanie najhorší. „Na začiatku boli vysoké dane a špekulovali sme, ako to obísť. Potom prišla Dzurindova vláda, prestali sme špekulovať a teraz to musíme robiť zas,” hovorí majiteľ firmy. Ján Hudacký to považuje za prirodzenú obranu podnikateľov a dodáva, že je treba urýchlene znížiť daňovo-odvodové zaťaženie. „Sme pripravení vrátiť do života rovnú daň 18 % a odstrániť všetky škodlivé opatrenia súčasnej vlády namierené proti podnikateľom. Práve tí sú tvorcami hodnôt a pracovných miest na Slovensku,“ konštatuje poslanec Hudacký.

Majiteľ firmy prístrojov na úpravu vody sa zas Jánovi Hudackému posťažoval, že nemá motiváciu zamestnávať ľudí: „Za tie nervy mi to nestálo. Je mi lepšie takto v malom, akoby som mal opäť zažívať tie tlaky a šikanu od štátu.”

„Slovensko potrebuje sociálne a ekonomicky nezávislé rodiny. Novodobá štátna almužna vo forme sociálnych balíčkov neprináša dôstojný život. Ponúkam riešenie, ktoré pomôže oslobodiť rodiny od závislosti na politikoch a štáte. Zákon o rodinnom podnikaní vytvára dobré podmienky, aby tieto istoty ostali vo vašich rukách,“ uzatvára poslanec Hudacký.

Návrh zákona o rodinnom podnikaní nájdete na webstránke www.hudacky.sk.