Medzigeneračná solidarita

Momentálne pripravujeme zákon o medzigeneračnej solidarite.

Naším cieľom je podporovať viacgeneračné spolužitie v rodinách hlavne cez výstavbu bytu v bytovom dome, v rodinnom dome alebo polyfunkčnom dome.

Ďalším cieľom je podporovať celkovo solidaritu medzi generáciami a to hlavne cez nové inštitúty ako je Prvý a Tretí groš.

Prvý groš by mal pomáhať rodičom zabezpečovať svojim nezaopatreným deťom, aby po ukončení povinnej školskej dochádzky študovali na stredných školách a vysokých školách. O sumu bonusu Prvý groš by sa mala znižovať daň z príjmu rodičov, ktorí sa starajú o nezaopatrené deti, študujúce na stredných školách a vysokých školách.

Tretí groš by mal byť príspevkom ku starobného dôchodku, alebo predčasnému starobnému dôchodku alebo invalidnému dôchodku rodičom poistenca, ktorý riadne platí odvody do Sociálnej poisťovne.

Návrh zákona o medzigeneračnej solidarite (na stiahnutie)

Návrh zákona o medzigeneračnej solidarite

Návrh zákona o medzigeneračnej solidarite